Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

The Big Apple (4)

 

100_3155

Flatiron Building

100_3159

“The Family” at Bleeker Playground

(opposite Magnolia Bakery)

100_3163

Moody’s @ Lower Manhattan

 

100_3164

Ground Zero

100_3166

Lower Manhattan

100_3169

Lower Manhattan

100_3172

Brooklyn Bridge

100_3178

Waste of time

 

100_3180

NYSE

 

100_3184

Manhattan

 

100_3185

Name the landmark

100_3191

Hoboken

 

 

 

100_3194

Lower Manhattan

100_3195

Museum of the American Indians

 

100_3196

UN Plaza

100_3198

UN Plaza

Δεν υπάρχουν σχόλια: